1_КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ_ПС-ТВ

 

ФОРМА НАВЧАННЯ

 

2016-2017 н.р.

 

факультет

 

»

курс

семестр

 

Засвоєння матеріалу дисциплін

«ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ»

оцінюється 100 рейтинговими балами

 

 

 

Шкала підсумкового контролю знань

з дисципліни

»

 

ECTS

1

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

дисципліни

»

 

Засвоєння матеріалу дисципліни «Психологія творчості» оцінюється 100 рейтинговими балами.

товий контроль знань студентів.

Повторна здача теми (елементу модуля) в цьому випадку не дозволяється.

становлюються викладачем.

рейтингових балів.

.

екзаменаційної сесії з дисциплін, які завершуються заліком.

балів.

.

.

100 балів в межах виконаної програми курсу.

балів.

Заохочувальні бали надаються за:

участь в студентських конференціях;

публікації в наукових виданнях.

 

В

В БАЛАХ

 

0 балів

балів.

балів.

до 10 балів.

 

А

)

 

, чи за 2 (ДВА!) тижні ДО початку екзаменаційної сесії.

 

 

Критерії оцінювання контрольної роботи

)

 

) оцінюється контрольна робота, яка:

контрольна робота вчасно подана на рецензію;

контрольна робота виконана відповідно до вимог державних стандартів, методичних указівок;

.

оцінюється контрольна робота, яка:

контрольна робота вчасно подана на рецензію;

контрольна робота виконана відповідно до вимог державних стандартів, методичних указівок;

допущені незначні помилки при оформленні контрольної роботи;

.

оцінюється контрольна робота, яка:

контрольна робота вчасно подана на рецензію;

контрольна робота відповідає вимогам державних стандартів, методичних указівок;

.

на рецензію подано не реферат, а тематичний конспект;

.

оцінюється контрольна робота, яка:

контрольна робота подана на рецензію після оговореного в учбовому плані терміну;

контрольна робота не відповідає вимогам державних стандартів, методичних указівок;

на рецензію подано не реферат, а тематичний конспект;

.

 

0 балів

дисків, тощо)

і

видати їх за свої

 

 

Критерії оцінювання відповідей при СКЛАДАННІ заліку

 

оцінюється:

вірна відповідь на 2 питання;

відповідь обґрунтована;

ідготовці до заліку студент використовував, крім рекомендованих підручників, додаткову літературу і назвав використані джерела.

) оцінюється:

вірна відповідь на 2 питання;

відповідь обґрунтована;

ідготовці до заліку студент використовував рекомендовані підручники і указав (під час складання заліку) використані джерела.

оцінюється:

вірна відповідь на 1 питання;

відповідь не обґрунтована;

ідготовці до заліку студент використовував рекомендовані підручники і указав (під час складання заліку) використані джерела.

оцінюється:

вірна відповідь на 1 питання;

відповідь не обґрунтована;

ід час складання заліку не може указати джерела інформації, використані при підготовці до заліку.

 

оцінювання

ПРИ ВИКОНАНІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

)

 

балів)

балів)

и)

балів)

 

Загальні критерії оцінки знань та умінь

дисципліни

«Психологія творчості»

 

може отримати студент, який в повному обсязі опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, творчо підійшов до виконання завдань, логічно побудував і професійно виконав усі завдання, надав додаткові варіанти за відповідними темами, крім того, брав участь та переміг (посів 1-3 місце) у міжнародних або усеукраїнських конкурсах та акціях, студентських олімпіадах чи наукових конференціях з дизайну.

отримує студент, який добре опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, вчасно та якісно справився з усіма поставленими завданнями, творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому зробив декілька незначних помилок.

отримує студент, який в цілому добре опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, вчасно та якісно справився з більшістю поставлених завдань, достатньо творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому виконана робота мала значні недоліки.

   матеріалами практичного та теоретичного курсу, справився з переважною більшістю поставлених завдань або виконав усі завдання на недостатньо професійному рівні, при цьому виконана робота мала значні недоліки (неохайність виконання, відсутність творчого підходу тощо).

матеріалами курсу, справився з основними з поставлених завдань, але при цьому виконана робота має багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, невчасна подача виконаної роботи тощо).

   теоретичного курсу, пропускав заняття без поважних причин, допустив значну кількість суттєвих помилок при виконанні завдань. Про відсутність належних знань свідчать незадовільні підсумки поточного перегляду. У цьому випадку для одержання оцінки потрібна значна додаткова робота по виконанню усіх завдань дисципліни відповідно програми курсу і повторна перездача.

отримує студент, який не володіє знаннями з усіх модулів дисципліни, не виконав програми курсу і, відповідно, не впорався з поточними перевірками та не склав екзаменаційного перегляду. В цьому випадку передбачений обов’язковий повторний курс навчання.

 

1_ZT_-_Shit_remains_the_same (1)

Zero Tolerance – Shit remains the same

Shit remains the same

grace.

.

, куда мир катится, но точно не к прекрасному.

(Fourfold)

)

!

One

!

 

(Fourfold)

 

(Fourfold)

)

 

 

– популярная сеть магазинов одежды, брендом которой является красная звезда.

дотоле американской державой.

Исанин Д.М.

1_zajavka

 

ЗАЯВКА

_________________________________

   

 

Образовательное учреждение

 

Адрес, номер телефона, факса учебного заведения

 

(полностью), год рождения

 

Творческое объединение

 

Полное название коллектива,

количественный состав,

возраст

 

(полностью без сокращений)

,

контактный телефон

 

(полностью без сокращений)

,

контактный телефон

 

Возрастная категория

 

Номинация

 

 

программа

Композитор (автор), автор текста

Наименование произведения

 

Хронометраж

 

Технический райдер

 

 

 

 

 

____________

 

 

 

 

1_tur_2017

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М12, 7 КП, 0.900 м, набор высоты 20 м

 

Номер ГР Результат Место Прим

1 Гусев Родион СШ №33 г.Бреста 90 2006 00:06:57 1

2 Ломако Александр СШ №33 г.Бреста 66 2005 00:07:40 2

3 Быков Мирослав Берёзовский район 179 2007 00:09:12 3

4 Гусев Вадим Дом Пионеров 331 2006 00:09:53 4

Илья БГОЦМТ 108 2005 00:10:54 5

район 178 2006 00:11:46 6

район 176 00:14:19 7

8 Быков Никита Берёзовский район 180 2006 00:18:38 8

57 2009 00:21:06 9

Ж12, 7 КП, 0.900 м, набор высоты 20 м

 

Номер ГР Результат Место Прим

дорович София Дом Пионеров 332 2006 00:10:35 1

2 Ковальчик Ольга БГОЦМТ 99 2005 00:11:14 2

Надежда СШ №2 г.Жабинка 370 2005 00:14:00 3

4 Бондаренко Екатерина СШ №12 г.Бреста 38 2006 00:14:25 4

Кристина БГОЦМТ 109 2005 00:15:07 5

6 Осипова Регина СШ №12 г.Бреста 40 2006 00:16:35 6

7 Гаврилова Анастасия БГОЦМТ 94 2005 00:16:52 7

Анна СШ №12 г.Бреста 37 2005 00:16:57 8

Софья БГОЦМТ 104 2007 00:18:48 9

Ульяна Дом Пионеров 333 2007 00:22:46 10

р-н 392 00:24:26 11

район 173 2006 00:26:11 12

13 Прокопович Вероника СШ №12 г.Бреста 41 2006 00:27:04 13

14 Панасюк Анастасия СШ №12 г.Бреста 35 2005 00:27:40 14

СШ 340 2006 00:57:40 15

СШ 341 2006 01:01:48 16

М14, 13 КП, 2.100 м, набор высоты 20 м

 

Номер ГР Результат Место Прим

Арсений г. Барановичи 243 2004 00:14:03 1

Александр СШ №2 г.Жабинка 362 2004 00:16:56 2

район 183 2004 00:20:35 3

4 Каштелян Илья Берёзовский район 184 2004 00:20:40 4

Денис СШ №26 г. Бреста 236 2004 00:21:18 5

Кирилл Кобринский район 199 2003 00:21:56 6

Денис Кобринский район 202 2003 00:28:43 7

Николай СШ №12 г.Бреста 31 2004 00:28:50 8

Даниил БГОЦМТ 98 2004 00:28:51 9

10 Василевич Вадим СШ №26 г. Бреста 235 2004 00:33:16 10

Руслан БГОЦМТ 102 2004 00:36:42 11

12 Гусев Андрей СШ №26 г. Бреста 240 2004 00:39:18 12

снят

Ж14, 9 КП, 1.500 м, набор высоты 20 м

 

Номер ГР Результат Место Прим

район 268 2003 00:10:01 1

2 Тарасюк Софья БГОЦМТ 105 2003 00:13:19 2

Елена СШ №3 г.Жабинка 388 00:15:25 3

Дарья СШ №26 г. Бреста 238 2004 00:16:33 4

Дарья СШ №3 г.Жабинка 391 00:16:44 5

Ангелина СШ №26 г. Бреста 241 2003 00:20:08 6

район 172 2005 00:20:51 7

Александра Кобринский район 198 2003 00:20:52 8

9 Троцкая Анна БГОЦМТ 106 2003 00:22:58 9

Мария СШ №12 г.Бреста 28 2003 00:26:01 10

11 Панасюк Валерия Кобринский район 196 2004 00:26:37 11

СШ 352 2003 00:27:21 12

Валерия Кобринский район 195 2004 00:27:23 13

Лиза СШ №3 г.Жабинка 389 00:28:44 14

Яна Кобринский район 194 2003 00:34:50 15

СШ 285 00:34:58 16

М16, 15 КП, 2.600 м, набор высоты 20 м

 

Номер ГР Результат Место Прим

Дмитрий Обл. лицей г.Бреста 159 2001 00:13:11 1

район 154 2001 00:14:22 2

Никита СШ №33 г.Бреста 65 2001 00:14:55 3

Юрий СШ №3 г.Жабинка 385 00:15:41 4

62 2002 00:16:53 5

Николай Кобринский район 200 2002 00:16:58 6

район 272 2002 00:17:52 7

8 Ковалевич Антон СШ №2 г.Жабинка 365 2002 00:20:05 8

район 188 2002 00:20:18 9

Роман СШ №2 г.Жабинка 368 2001 00:22:11 10

11 Клочко Виталий СШ №3 г.Жабинка 387 00:22:33 11

СШ 348 2001 00:22:54 12

Дмитрий СШ №12 г.Бреста 27 2002 00:24:03 13

Даниил СШ №26 г. Бреста 231 2002 00:25:11 14

15 Сарычев Евгений БГК связи 20 2001 00:25:33 15

СШ 354 2002 00:27:51 16

СШ 353 2001 00:35:54 17

Ж16, 13 КП, 2.100 м, набор высоты 20 м

 

Номер ГР Результат Место Прим

район 269 2002 00:16:50 1

район 274 2001 00:17:57 2

Виктория СШ №2 г.Жабинка 361 2002 00:18:29 3

Ольга СШ №2 г.Жабинка 366 2001 00:20:16 4

5 Макаревич Дарья Хмелевская СШ 383 2002 00:22:42 5

Полина СШ №26 г. Бреста 234 2002 00:24:45 6

Алёна БГОЦМТ 110 2002 00:29:46 7

снят

М18-20, 19 КП, 3.000 м, набор высоты 20 м

 

Номер ГР Результат Место Прим

Дмитрий БГК связи 16 1998 00:17:08 1

2 Глушко Дмитрий Обл. лицей г.Бреста 164 1999 00:17:36 2

3 Селях Константин Хмелевская СШ 378 2000 00:17:58 3

Михаил БГК связи 14 1999 00:18:17 4

р-н 393 00:18:33 5

Андрей Хмелевская СШ 376 2000 00:22:17 6

7 Тихомиров Андрей Обл. лицей г.Бреста 166 1998 00:22:40 7

район 277 2000 00:23:29 8

9 Романюк Евгений Берёзовский район 190 2000 00:24:36 9

10 Муха Дмитрий СШ №2 г.Жабинка 367 2000 00:25:12 10

00:26:02 11

Ж18-20, 15 КП, 2.600 м, набор высоты 20 м

 

Номер ГР Результат Место Прим

1 Ефремова Татьяна г. Барановичи 258 1997 00:20:03 1

Алина Кобринский район 197 2000 00:23:55 2

М21, 19 КП, 3.000 м, набор высоты 20 м

 

Номер ГР Результат Место Прим

Роман Кобринский район КМС 203 1989 00:14:27 2

р-н 395 00:15:00 4

5 Васильченко Евгений г. Барановичи 256 1995 00:17:32 5

Олег СШ №33 г.Бреста 397 00:18:09 6

Антон г. Барановичи 396 00:19:43 7

8 Черкасов Николай г. Барановичи 261 1996 00:21:36 8

Сергей СШ №33 г.Бреста 89 1991 00:22:12 9

Ж21, 17 КП, 2.600 м, набор высоты 20 м

 

Номер ГР Результат Место Прим

р-н 394 00:19:59 3

Ж31, 15 КП, 2.600 м, набор высоты 20 м

 

Номер ГР Результат Место Прим

М40, 15 КП, 2.600 м, набор высоты 20 м

 

Номер ГР Результат Место Прим

1 Новик Василий Берёзовский район 192 00:15:03 1

Олег СШ №33 г.Бреста 71 1965 00:15:43 2

Василий БГК связи 25 1958 00:19:59 3

Ж40, 13 КП, 2.100 м, набор высоты 20 м

 

Номер ГР Результат Место Прим

Юлия г. Барановичи 242 1971 00:15:40 1

Главный судья Копоть О.Г.

А.С.

1_Seminario_de_LEXICOLOG_205_A_zaochne

 

LEXICOLOGÍA ESPAÑOLA

SEMINARIO N 1

PLAN

 

1. Aparición de la lexicología como ciencia autónoma. Datos históricos.

2. Objeto de estudio de la lexicología.

3. Conceptos básicos de la lexicología española.

4. División de la lexicología según el carácter de los problemas investigados: submaterias lexicológicas.

5. Nexos de la lexicología con otras ciencias.

üística y lexicología.

7. Definición del significado léxico de la palabra y del concepto.

8. El fenómeno de la motivación, inmotivación, demotivación, remotivación. Etimología popular respecto de la forma exterior e interior de la voz.

9. Estructura semántica del vocablo y su significado léxico.

Polisemia. El porqué de la aparición de este fenómeno. Heurisemia.

11. Definición de los grupos conceptuales y campos léxico-semánticos como fenómenos paradigmáticos.

Característica de la estructura y contenido del campo semántico. Peculiaridades nacionales de la denominación de los objetos y fenómenos del mundo circundante.

13. Nexos hiperónimo-hipónimos y holónimo-merónimos en el léxico.

 

 

LITERATURA:

 

A.Guítlitz. Curso de lexicología de la lengua española contemporánea. P. 512; 13-21; 44-51; 76-83.

2. A.Ivanítzkaya. Lexicología práctica del español. P. 57; 15-21.

3. Apuntes de las conferencias N 1, 2, 3.

испанского языка. С. 435; 43-57.

5. M. Vorónina. Antología ..., págs. 14-32; 67-102.

Apuntes de las conferencias.

 

 

 

1_Margulan_A

ҚАЗАҚСТАН БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

Коммерциялық емес акционерлік қоғам

кафедрасы

 

 

 

 

жұмыс

 

: Саясаттану

Саяси құқық және бостандық. ҚР азаматтарының негізгі міндеттері

«Электроэнергетика»

2.27

Әбдіқалық А.Ә.

____________ __________ «______» _________ 2017 ж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2017

Жоспар

3

Негізгі бөлім

...............4

............................7

16

18

19

 

 

 

 

1_kursach_po_yaytsu_sdelano

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

«Южно-Уральский государственный аграрный университет»

 

Кафедра животноводства

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по учебной дисциплине: птицеводство

»

 

 

 

:

4 курса 401 группы

факультета биотехнологии

Сотникова К.И.

Проверила:

М.С.

 

 

 

 

 

Троицк, 2015г.

Оглавление

………………………………………………………..3

стадо кур………………………………………………………..5

5

7

………………………………………………………...11

……………………………………13

………………….14

16

……...18

………………………………………...18

…………………………………………………………...19

20

.20

……………...21

……………………………………………………….24

…………………………………26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

для усвоения организмом форме и состоянии. Хотя в яйцах содержится холестерин, использование их в питании в пределах научно обоснованных норм не ведет к накоплению его в организме человека благодаря высокому содержанию в яйце лецитина.

и более яичной массы, что в несколько раз превышает живую массу несушек.

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение технологии производства яиц. Для решения данной цели были поставлены следующие задачи:

Рассмотреть технологию производства пищевых яиц;

Проанализировать подготовку продуктов птицеводства к реализации;

Изучить родительское стадо кур;

Дать анализ инкубации яиц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское стадо кур

Породы, линии, используемые для производства гибридных кур-несушек

и создаются новые.

в различных зонах нашей страны.

по яйценоскости, дает возможность получать гибридных несушек, которые по продуктивным качествам и жизнеспособности превосходят птицу исходных пород и линий. Русская белая порода кур имеет значение для сохранения генетического разнообразия племенного фонда отечественного птицеводства как одного из условий совершенствования пород и получения высокопродуктивных гибридных несушек. Работу по совершенствованию этой породы ведут племенные хозяйства в различных зонах нашей страны.

 

1.2 Кормление и содержание кур родительского стада, его комплектование

/л. Световой день постепенно увеличивают (по 30 мин в неделю) с 9 ч до 14 ч.

Кормление птицы родительского стада организуют с учетом технологии производства, возраста и физиологического состояния кур. Все шире применяется фазовое кормление, позволяющее дифференцировать нормы кормления и состав комбикормов в зависимости от физиологического состояния птицы и ее продуктивности.

.

Инкубация яиц

Полученные от родительского стада яйца поступают в инкубаторий. В цехе инкубации выводят запланированное количество цыплят для пополнения ремонтным молодняком родительского и промышленного стада.

микроклиматом и управлением технологическими процессами.

.

В конце инкубационного периода яйца переводят в выводной инкубатор. Переносят яйца на вывод до наклева скорлупы: куриные — через 18—18,5 дней инкубации, утиные и индюшиные — через 24—24,5, яйца мускусных уток — через 30 дней.

Перед реализацией суточный молодняк обрабатывают антимикробными препаратами и биологически активными веществами в специальных изолированных камерах или помещениях. На выращивание отбирают молодняк, отвечающий нормативным требованиям.

, крылья плотно прижаты к туловищу, корпус при прощупывании плотный, киль грудной кости упругий.

2.1 Яйца пригодные для инкубации

.

Для того чтобы инкубационные яйца были чистые, нужно в гнезде у несушек часто менять подстилку (солому или сено), следить за тем, чтобы несушка не оставалась в гнезде на ночь; пол в птичнике нужно содержать в чистоте и сухости; собирать в гнездах яйца только чистыми и сухими руками.

Для инкубации лучше всего подходит только что снесенное яйцо. Из таких яиц и птенцы раньше выводятся, лучше растут и быстрее набирают вес.

2.2 Современные инкубаторы. Режим инкубации

 применяются и в саунах, и в приборах, которые поддерживают жизнь новорожденных малышей в больницах и перинатальных центрах. Не забудьте также, что для поддержания постоянной температуры при таком способе нужно ещё и оборудовать вентиляцию, которая будет распределять нагретый воздух.

­ха.

Производство пищевых яиц

Современная технология производства осуществляется с соблюдением следующих принципов:

использование высокопродуктивных кроссов;

содержание птицы в клеточных батареях с механизированными и автоматизированными производственными процессами;

кормление полнорационными сухими комбикормами;

обеспечение микроклимата и дифференцированного светового режима;

эффективное и своевременное ветеринарно-профилактическое обеспечение;

строятся по типовым проектам.

отовка продуктов птицеводства к реализации

бор яиц

стареет, яйца теряют воду, становятся иными физико-химические свойства желтка и белка, что снижает биологическую ценность яиц, ухудшает условия жизни зародыша. Выводится слабый, нежизнеспособный молодняк, причем многие зародыши погибают.

снизить количество яиц, снесенных на полу, первое время (в начале яйцекладки) постоянно ходите по птичнику. Это спугнет птицу и заставит ее использовать специальные гнезда, а не пол или углы.

Обычно яйца собирают не реже 4 раз в день, а в период пика яйценоскости — 6 раз. Длительное нахождение в гнездах весной приводит к переохлаждению яиц, а летом — к снижению инкубационных качеств из-за высокой температуры. Вынимать яйца из гнезда нужно, пока они теплые, и помещать для остывания в чистое, сухое и прохладное помещение, чтобы предотвратить развитие эмбрионов, снизить их смертность, улучшить выводимость.

яйца.

Осторожно собирайте яйца только в пластиковые или картонные прокладки. Во время автоматического сбора не допускайте скапливания яиц на сортировочном столе. Правильно настраивайте скорость движения ленты для удобной работы.

ортировка

.

.

игиена яиц

.

ойка яиц

рублей ежемесячно. При мойке инкубационных яиц и переводе их из категории «загрязнённое товарное» в категорию «инкубационное», реализационная цена увеличивается от 1 рубля (родительское стадо яичных кроссов) до 7 рублей (прародительское стадо мясных кроссов) за штуку. Как видно, это значительно увеличивает доходы от реализации товарных и инкубационных яиц.

, а подобранные моющие средства позволяют гарантировать качественную процедуру, при которой возможны дальнейшее длительно хранение и, самое главное, полноценная инкубация.

Экспериментальные данные, полученные при мойке партий инкубационных яиц на одной из птиц фабрик Саратовской области, показали высокую эффективность нового способа.

Предлагаемый способ можно рекомендовать для мойки загрязнённых инкубационных и пищевых яиц. Это позволит не только повысить вывод цыплят, но и предотвратить различные инфекционные заболевания, в том числе и гриппа птиц

5. Ветеринарно-профилактические мероприятия

.

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

бности в питательных веществах.

Основная задача в производстве яиц это содержание родительского стада - обеспечить производство и поставку необходимого количества гибридных инкубационных яиц в цех инкубации. График поставки яиц и их количество согласуется с цехом инкубации с учетом графика закладок. Необходимая при этом равномерность производства яиц обеспечивается многократным комплектованием родительского стада, которое обычно осуществляют 4-6 раз.

стареет, яйца теряют воду, становятся иными физико-химические свойства желтка и белка, что снижает биологическую ценность яиц, ухудшает условия жизни зародыша. Выводится слабый, нежизнеспособный молодняк, причем многие зародыши погибают.

качество пищевых яиц во многом зависит от генетических особенностей птицы, условий ее содержания и кормления, технологии обработки и переработки яиц, уровня механизации производства.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

Изд-во «Лань», 2010. - 352 с.

Лань, 2012. – 336 с.

. – 163с.

; (дата обращения: 30.01.15).

.: Лань, 2012. - 352 с.

.: Лань, 2012. - 352 с.

, 2011. – 325с.

, М.Г. Петраш, С.Б. Смирнов. - М.: Колос, 2003. - 406 с.

, 2010. - 100 с.

, 2011. – 325с.

. – Троицк: УГАВМ, 2008. – 219с

15).

. – 33с.

. – Птицеводство №2, 2013 – С. 2-5.

.15).

 

 

 

 

 

 

 

27

 

1_Informatsia_i_informatsionnye_protsessy

Информатика и информация

Информатика

(информационная наука, наука об информации).

(наука о компьютерах).

Современная информатика, которая стала самостоятельной наукой в 70-х годах XX века, изучает теорию и практику обработки информации с помощью компьютерных систем. Обычно к информатике относят следующие научные направления:

•   теоретическую информатику (теорию информации, теорию кодирования, математическую логику, теорию автоматов и др.);

•   вычислительную технику (устройство компьютеров и компьютерных сетей);

•   алгоритмизацию и программирование (создание алгоритмов и программ);

•   прикладную информатику (персональные компьютеры, прикладные программы, информационные системы и т. д.);

•   искусственный интеллект (распознавание образов, понимание речи, машинный перевод, логические выводы, алгоритмы самообучения)

Что такое информация?

переводится как «разъяснение», «сведения». В быту под информацией мы обычно понимаем любые сведения или данные об окружающем нас мире и о нас самих. Однако дать общее определение информации весьма непросто. Более того, в каждой области знаний слово «информация» имеет свой смысл.

Попробуем посмотреть на информацию с разных сторон и попытаться выявить некоторые её свойства.

информация «бестелесна», или нематериальна, она не имеет формы, размеров, массы. С этой точки зрения информация — это то содержание, которое человек с помощью своего сознания «выделяет» из окружающей среды.

Информация характеризует разнообразие (неоднородность) в окружающем мире.

Зачем вообще нам нужна информация? Дело в том, что наше знание всегда в чём-то неполно, в нём есть неопределенность. Например, вы стоите на остановке и не знаете, на каком именно автобусе вам нужно ехать в гости к другу (его адрес известен). Неопределённость мешает вам решить свою задачу. Нужный номер автобуса можно определить, например, по карте с маршрутами транспорта. Очевидно, что при этом вы получите новую информацию, которая увеличит знание и уменьшит неопределённость.

При получении информации уменьшается неопределённость знания.

Как получают информацию

Человек получает информацию через свои органы чувств: глаза, уши, рот, нос и кожу. Поэтому получаемую нами информацию можно разделить на следующие виды:

•   , visual) — поступает через глаза (по разным оценкам, это 80-90% всей получаемой нами информации);

•   звуковая информация (аудиальнаяпает через уши;

•   вкусовая информация — поступает через язык;

•   обонятельная информация (запахи) — поступает через нос;

•   тактильная информация — мы её получаем с помощью осязания (кожи), «на ощупь».

Формы представления информации

Информация может быть представлена (зафиксирована, закодирована) в различных формах:

• текстовая информация — последовательность символов (букв, цифр, других знаков); в тексте важен порядок их расположения, например КОТ и ТОК — два разных текста, хотя они состоят из одинаковых символов;

•   числовая информация;

•   графическая информация (рисунки, картины, чертежи, карты, схемы, фотографии и т. п.);

•   звуковая информация (звучание голоса, мелодии, шум, стук, шорох и т. п.);

•   мультимедийная информация, которая объединяет несколько форм представления информации (например, видеоинформация).

Обратим внимание, что одна и та же информация может быть представлена по-разному. Например, результаты измерения температуры в течение недели можно сохранить в виде текста, чисел, таблицы, графика, диаграммы, видеофильма и т.д.

В научной литературе информацию, зафиксированную (закодированную) в какой-то форме, называют данными, имея в виду, что компьютер может выполнять с ними какие-то операции, но не способен понимать смысл.

Для того чтобы данные стали информацией, их нужно понять и осмыслить, а на это способен только человек. Если человек, получающий сообщение, знает язык, на котором оно записано, он может понять смысл этого сообщения, т. е. получить информацию. Обрабатывая и упорядочивая информацию, человек выявляет закономерности — получает знания.

Свойства информации

В идеале информация должна быть:

•   объективной (не зависящей от чьего-либо мнения);

•   понятной для получателя;

•   полезной (позволяющей получателю решать свои задачи);

•   достоверной (полученной из надёжного источника);

•   актуальной (значимой в данный момент);

•   полной (достаточной для принятия решения).

Конечно, информация не всегда обладает всеми этими свойствами.

 

могут содержать информацию.

Изменения, происходящие с информацией (т. е. изменения свойств носителя), называются информационными процессами. Все эти процессы можно свести к двум основным:

•   передача информации (данные передаются с одного носителя на другой);

•   обработка информации (данные изменяются).

Передача информации

во время диалога каждый из участников выступает то в роли источника, то в роли приёмника информации.

Информация проходит от источника к приёмнику через канал связи, в котором она должна быть связана с каким-то материальным носителем Для передачи информации свойства этого носителя должны изменяться со временем. Например, если включать и выключать лампочку, то можно передавать разную информацию, например, с помощью азбуки Морзе.

Информация поступает по каналу связи в виде сигналов, которые приёмник может обнаружить с помощью своих органов чувств (или датчиков) и «понять» (раскодировать).

Сигнал — это изменение свойств носителя, которое используется для передачи информации.

Скорость передачи данных — это количество битов (байтов, Кбайт и т. д.), которое передаётся по каналу связи за единицу времени (например, за 1 с).

Пропускная способность любого реального канала связи ограничена. Это значит, что есть некоторая наибольшая возможная скорость передачи данных, которую принципиально невозможно превысить.

second). Для характеристики быстродействующих каналов применяют килобиты в секунду (Кбит/с) и мегабиты в секунду (Мбит/с), иногда используют байты в секунду (байт/с) и килобайты в секунду (Кбайт/с).

t, где и — скорость передачи данных. Например, если скорость передачи данных равна 512 000 бит/с, за 1 минуту можно передать файл объёмом

512 000 бит/с * 60 с = 30 720 000 битов = 3 840 000 байтов = 3075 Кбайт.

Обработка информации

Обработка — это изменение информации: её формы или содержания. Среди важнейших видов обработки можно назвать:

•   создание новой информации, например решение задачи с помощью вычислений или логических рассуждений;

•   кодирование — запись информации с помощью некоторой системы знаков для передачи и хранения; один из вариантов кодирования — шифрование, цель которого — скрыть смысл (содержание) информации от посторонних;

•   поиск информации, например, в книге, в библиотечном каталоге, на схеме или в Интернете;

•   сортировка — расстановка элементов списка в заданном порядке, например расстановка чисел по возрастанию или убыванию, расстановка слов по алфавиту; задача сортировки — облегчить поиск и анализ информации.

Хранение информации

Для хранения информации человек, прежде всего, использует свою память. Можно считать, что мозг — это одно из самых совершенных хранилищ информации, во многом превосходящее компьютерные средства.

В любом случае информация хранится на каком-то носителе, который обладает «памятью», т. е. может находиться в разных состояниях, переходить из одного состояния в другое при каком-то внешнем воздействии, и сохранять своё состояние.

При записи информации свойства носителя меняются: на бумагу наносятся текст и рисунки; на магнитных дисках и лентах намагничиваются отдельные участки; на оптических дисках образуются области, по-разному отражающие свет. При хранении эти свойства остаются неизменными, что позволяет потом читать (получать) записанную информацию.

Отметим, что процессы записи и чтения — это процессы передачи информации.

Что такое бит?

Рассмотрим электрическую лампочку, которая может находиться в двух состояниях: «горит» и «не горит». Тогда на вопрос «Горит ли сейчас лампочка» есть два возможных варианта ответа, которые можно обозначить цифрами 1 («горит») и 0 («не горит») (рис. 1.5). Поэтому ответ на этот вопрос (полученная информация) может быть записан как 0 или I1.

— «двоичная цифра». Впервые слово «бит» в этом значении использовал американский инженер и математик Клод Шеннон в 1948 г.

Бит — это количество информации, которую можно записать (закодировать) с помощью одной двоичной цифры.

А если возможных вариантов не два, а больше? Понятно, что в этом случае количество информации будет больше, чем 1 бит. Представим себе, что на вокзале стоят 4 одинаковых поезда причём только один из них проследует в Москву. Сколько битов понадобится для того, чтобы записать информацию о номере платформы, где стоит поезд на Москву?

Очевидно, что одного бита недостаточно, так как с помощью одной двоичной цифры можно закодировать только два варианта — коды 0 и 1. А вот два бита дают как раз 4 разных сообщения: 00, 01, 10 и 11. Теперь нужно сопоставить эти коды номерам платформ, например, так: 1 — 00, 2 — 01, 3 — 10, 4 — 11. Тогда сообщение 10 говорит о том, что поезд на Москву стоит на платформе № 3. Это сообщение несёт 2 бита информации.

Три бита дают уже 8 вариантов: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 и 111. Таким образом, каждый бит, добавленный в сообщение, увеличивает количество вариантов в 2 раза.

I, битов      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

N, вариантов   2   4   8   16   32   64   128   256   512   102

Наверно, вы заметили, что все числа в нижней строчке таблицы — это степени числа 2: N = 2I.

Осталось выяснить, чему равно количество информации, если выбор делается, скажем, из 5 возможных вариантов (или из любого количества, не являющегося степенью числа 2). С точки зрения приведённого выше рассуждения случаи выбора из 5, 6, 7 и 8 вариантов не различаются — для кодирования двух двоичных цифр мало, а трёх — достаточно. Поэтому использование трёх битов для кодирования одного из 5 возможных вариантов избыточно, ведь три бита позволяют закодировать целых 8 вариантов! Значит, выбор из 5 вариантов даёт меньше трёх битов информации.

2N.

Другие единицы

Считать большие объёмы информации в битах неудобно хотя бы потому, что придётся работать с очень большими числами (миллиардами, триллионами и т. д.). Поэтому стоит ввести более крупные единицы.

1 байт = 8 битов.

пьютера может считать и обработать за один раз. Для современных компьютеров он состоит из 8 элементов, каждый из которых хранит 1 бит данных. Это связано с тем, что до недавнего времени при обработке текста использовался набор из 256 символов, так что для кодирования каждого символа было нужно 8 битов.

битов.

битов.

1 Гбайт (гигабайт) = 1024 Мбайт.

1 Тбайт (терабайт) = 1024 Гбайт.

Структура информации

Зачем структурировать информацию?

Давайте сравним четыре сообщения.

Первое:

, нужно сначала долететь на самолёте до города Ивановска. Затем на электричке доехать до Ореховска. Там на пароме переправиться через реку Слоновую в посёлок Ольховка, и оттуда ехать в село Васино на попутной машине».

Второе:

«Как ехать в Васино:

1.   На самолёте из Москвы до г. Ивановска.

2.    до г. Ореховска.

в пос. Ольховка.

с. Васино».

 

Третье:

Откуда      Куда      Транспорт

г. Ивановск   Самолёт

г. Ивановен   г. Ореховск   Электричка

г. Ореховск   пос. Ольховка   Паром(р. Слоновая)

с. Васино   Попутная машина

Четвёртое :

Васино.

Структурирование — это выделение важных элементов в информационных сообщениях и установление связей между ними.

Цели структурирования для человека — облегчение восприятия и поиска информации, выявление закономерностей. При компьютерной обработке структурирование ускоряет поиск нужных данных.

данных

С некоторыми структурами данных вы уже знакомы. Напри — некоторый набор элементов. Чтобы определить множество, мы должны перечислить все его элементы (например, множество, состоящее из Васи, Пети и Коли) или определить характерный признак, по которому элементы включаются в это множество (например, множество драконов с пятью зелёными хвостами или множество точек, в которых функция принимает положительные значения).

•   процессор;

•   память;

•   устройства ввода;

•   устройства вывода.

В таком списке порядок элементов не важен, от перестановки элементов множество не меняется.

3)   выйти из дома.

таблица. С помощью таблиц устанавливается связь между несколькими элементами. Элементы в каждой строке связаны между собой — это свойства некоторого объекта (человека).

Рост, см   Вес, кг   Год рождения

Иванов      Иван   175      67   1996

Петров      Пётр   164      70   1998

Сидоров   Сидор   168      63   2000

Именно так хранится информация в базах данных: строка таблицы, содержащая информацию об одном объекте, называется записью, а столбец (название свойства) — полем.

Иерархия (дерево)

Линейных списков и таблиц иногда недостаточно для того, чтобы представить все связи между элементами. Например, в некоторой фирме есть директор, ему подчиняются главный инженер и главный бухгалтер, у каждого из них есть свои подчинённые. Если мы захотим нарисовать схему управления этой фирмы, она получится многоуровневой .

Такая структура, в которой одни элементы «подчиняются» другим, называется иерархией. В информатике иерархическую структуру называют деревом.

Дерево состоит из узлов и связей между ними (они называются дугами). Самый первый узел, расположенный на верхнем уровне (в него не входит ни одна стрелка-дуга), — это корень дерева. Конечные узлы, из которых не выходит ни одна дуга, называются листьями. Все остальные узлы, кроме корня и листьев, — промежуточные.

Из двух связанных узлов тот, который находится на более высоком уровне, называется родителем, а другой — сыном. Корень — это единственный узел, у которого нет родителя; у листьев нет сыновей. Используются также понятия предок и потомок. Потомок какого-то узла — это узел, в который можно перейти по стрелкам от узла-предка. Соответственно, предок какого-то узла — это узел, из которого можно перейти по стрелкам в данный узел.

Графы

Подумайте, как можно структурировать такую информацию:

Грибного в лес и возвращается обратно в Грибное».

Можно, например, нарисовать схему дорог Населённые пункты для краткости обозначены латинскими буквами.

Для исследования таких схем используют графы.

это набор вершин и связей между ними (рёбер).

Для хранения информации о вершинах и связях графа, соответствующего схеме, можно использовать таблицу (матрицу):

0

 

Единица на пересечении строки и столбца В означает, что между вершинами А и В есть связь. Ноль указывает на то, что связи нет. Такая таблица называется матрицей смежности. Она симметрична относительно главной диагонали (серые клетки в таблице).

На пересечении строки и столбца С стоит единица, которая говорит о том, что в графе есть петля — ребро, которое начинается и заканчивается в одной и той же вершине.

(А (В, С), В (А, С, D), С (А, В, С, D), D (В, С))

Если в первом примере с дорогами нас интересуют ещё и расстояния между поселками, каждой связи нужно сопоставить число (вес)

Такой граф называется взвешенным, поскольку каждое ребро имеет свой вес. Весом может быть не только расстояние, но и, например, стоимость проезда или другая величина.

Как хранить информацию о таком графе? Ответ напрашивается сам собой — нужно в таблицу записывать не 1 или 0, а вес ребра. Если связи между двумя вершинами нет, на бумаге можно оставить ячейку таблицы пустой, а при хранении в памяти компьютера записывать в неё условный код, например -1. Такая таблица называется весовой матрицей, потому что содержит веса рёбер. В данном случае она выглядит так:

 

 

 

 

Найдём наилучший путь из .

Числа около рёбер показывают стоимость поездки по этому участку, а индексы у названий вершин показывают общую стоимость проезда в данную вершину из вершины А.

Таким образом, оптимальный (наилучший) маршрут —ADEB, его стоимость — 3. Маршрут ADEC, не дошедший до вершины В, далее проверять не нужно, он не улучшит результат.

. Это означает, что для каждого ребра указывается направление, и двигаться можно только по стрелкам, но не наоборот. Такой граф называется ориентированным (или коротко орграфом). Он может служить, например, моделью системы дорог с односторонним движением. Матрица смежности и весовая матрица для орграфа уже не обязательно будут симметричными.

На схеме на всего две дороги с двусторонним движением, по остальным можно ехать только в одну сторону.

Рёбра в орграфе называют дугами. Дуга, в отличие от ребра, имеет начало и конец.

Рассмотрим следующую задачу: определить количество возможных путей из вершиныграфа, показанного на рисунке:

 

 

 

 

 

1_Dzhaz_Vitoki

Джаз. Витоки виникнення.

 

Африки та островів. Тут можна було почути французьку, іспанську, англійську, німецьку, італійську, індійську, карибську, африканську мову.

Витоки джазу:

З неї виходить поняття віртуозності, музичної форми, гармонії, темперації. Інструментарій академічної музики переходить поступово в джазову музику (фортепіано, гітара, фагот, валторна). Контрабас в академічній музиці - смичковий, в джаз приходить, як щипковий інструмент.

1_Dogovor_o_provedenii_praktik_bez_oplatyi_1 (1)

ДОГОВОР

№ _____

 

 

г. Екатеринбург

_______

аименование предприятия

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

 

________________________

фамилия, имя, отчество полностью

, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

Организация и проведение всех видов практик студентов ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» на ПРЕДПРИЯТИИ.

2. Обязанности ПРЕДПРИЯТИЯ

.

 

:

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (по отраслям)

профилизации:

Дизайн имиджа и стиля

 

мест

 

с оформлением установленной документации, в необходимых случаях проводить обучение студентов безопасным методам работы.

2.3.Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период практики на ПРЕДПРИЯТИИ, в соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев.

2.4.Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики.

2.5.Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой.

2.6.Предоставить возможность студентам-практикантам УНИВЕРСИТЕТА возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами, технической и другой документацией в подразделениях ПРЕДПРИЯТИЯ для успешного освоения программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий.

2.7.Сообщать в УНИВЕРСИТЕТ о всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка ПРЕДПРИЯТИЯ.

   2.8.По окончании каждой практики дать характеристику о работе каждого студента-практиканта и качестве подготовленного им отчета, подписать дневники практики и заверить печатью.

 

3. Обязанности УНИВЕРСИТЕТА

.

3.2.Предоставить ПРЕДПРИЯТИЮ список студентов, направляемых на практику, не позднее, чем за неделю до начала практики.

   3.3.Направить студентов на ПРЕДПРИЯТИЕ в сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики.

   3.4.Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных профессоров, доцентов, преподавателей.

Обеспечить соблюдение студентами на практике трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, обязательных для работника данного ПРЕДПРИЯТИЯ.

   3.6.Оказывать работникам ПРЕДПРИЯТИЯ, назначенным руководителями практики студентов, методическую помощь в организации и проведении практики.

 

4. Ответственность сторон

   4.1.Стороны несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с ТК РФ, Положением о производственной практике и действующими Правилами по технике безопасности и охраны труда, производственной гигиены и санитарии.

установленном законом порядке.

 

г.

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

 

УНИВЕРСИТЕТ:

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»

 

Юридический и фактический адрес:

Екатеринбург,

ул.Машиностроителей,11

 

Банковские реквизиты:

ИНН 6663019889

01001

р/с 40503810316600000001

АО СКБ-банк

к/с 30101810800000000756

БИК 046577756

ел.:(343) 338-44-47

евченко

 

М.П.

ПРЕДПРИЯТИЕ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

 

М.П.

 

 

 

 

 

Согласовано:

 

 

И.В. Тегай

 

 

 

1_A_Rekomendacii_na_vremya_karantina

Рекомендации на время карантина.

 

Чтение:

буквы и звуки;

ь ударение;

);

вслух;

стихотворение о зиме.

:

написание букв;

по 2-3 предложения (можно из букваря, с. 44, 51, 55);

(1-2 строки).

:

9;

Повтори правила нахождения целого и части;

Выучи название компонентов сложения и вычитания.

 

Не болей!

1_avtor_poezia_svishcheva

 

Е.И.

.

Мне сегодня опять не до сна,

И причина тому не весна.

Я бы рада сейчас отдохнуть,

Но пора отправляться мне в путь.

Путь недлинный – от койки до койки,

И всего тринадцать ребят.

нках,

И легонечко носом пыхтят.

Им судьба дала выжить шанс,

, но духом сильны.

Не дают мне сомкнуть глаз,

Крики жизни всюду слышны.

Иногда возникает мысль,

Что мы как-то не так живем:

мся,

д не идем.

Если вдруг вы свой мир

Изменить захотите,

Вы на пару часов

В гости к нам загляните.

И быть может тогда

Заиграет жизнь в красках,

И поймете, друзья,

тесь напрасно!

 

***

дед, о войне,

Как Россию ты защищал!

дед, о войне,

Как за Родину ты кричал!

как порой

В двух шагах ты от смерти стоял.

Под обстрелом как друга, хромой,

В тыл до госпиталя провожал.

Вдруг прервал меня дед:

И заплакал в ответ.

Вот тогда я всё поняла.

Было больно и страшно мне,

Как пронзительная стрела,

Холодок пробежал по спине.

Я стою и смотрю в окно,

А на улице идет снег.

Где-то там, в Сталинграде, под ним

ысячи человек.

Я не видела слёз твоих, дед.

Ты всегда веселился, шутил.

Это горькой войны след

По щеке твоей проходил.

Ты молчи. Мне не нужно слов.

Я и так всё поняла.

Ты всю жизнь был отдать готов,

.

 

 

1_avtor_poezia_spiridonov

 

 

У войны не женское лицо…

.

 

 

Орудия чтоб по врагам точнее били.

Так воевали, жизни не щадя.

 

И раненых из боя выносили.

Под свистом пуль накладывали швы,

Чтобы солдаты вновь фашистов били,

Чтобы вернулись братья и сыны.

 

***

У войны не женское лицо.

Но сквозь утраты, горести и беды

С полками сыновей, отцов

Шли матери и сёстры до победы…