Центральні органи виконавчої влади в Україні.

Систему центральних органів виконавчої влади складають

міністерства України (далі - міністерства) та інші центральні

органи виконавчої влади. Система центральних органів виконавчої влади є складовою системи органів виконавчої влади, вищим органом якої є Кабінет

Міністрів України. Міністерства забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи декількох сферах, інші центральні органи виконавчої влади виконують окремі функції з реалізації державної політики.

Іншими центральним органами виконавчої влади згідно ч. 2 ст. 17 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" є:

1) служби - у разі, якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам;

2) агентства - у разі, якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління2;

3) інспекції - у разі, якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства.

Центральними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом згідно зі ст. 24 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" є:

1) Антимонопольний комітет України;

2) Фонд державного майна України;

3) Державний комітет телебачення і радіомовлення України. Зазначений Законом перелік інших центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом є невичерпним. Такі органи може утворювати Президент України своїм указом.

Отже, систему центральних органів виконавчої влади, відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" становлять міністерства, служби, агентства, інспекції, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. В Україні існує розгалужена система органів державної виконавчої влади, які своєю функціональною діяльністю охоплюють практично всі сфери державно-суспільних відносин.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 + 8 =