1_КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ_ПС-ТВ

 

ФОРМА НАВЧАННЯ

 

2016-2017 н.р.

 

факультет

 

»

курс

семестр

 

Засвоєння матеріалу дисциплін

«ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ»

оцінюється 100 рейтинговими балами

 

 

 

Шкала підсумкового контролю знань

з дисципліни

»

 

ECTS

1

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

дисципліни

»

 

Засвоєння матеріалу дисципліни «Психологія творчості» оцінюється 100 рейтинговими балами.

товий контроль знань студентів.

Повторна здача теми (елементу модуля) в цьому випадку не дозволяється.

становлюються викладачем.

рейтингових балів.

.

екзаменаційної сесії з дисциплін, які завершуються заліком.

балів.

.

.

100 балів в межах виконаної програми курсу.

балів.

Заохочувальні бали надаються за:

участь в студентських конференціях;

публікації в наукових виданнях.

 

В

В БАЛАХ

 

0 балів

балів.

балів.

до 10 балів.

 

А

)

 

, чи за 2 (ДВА!) тижні ДО початку екзаменаційної сесії.

 

 

Критерії оцінювання контрольної роботи

)

 

) оцінюється контрольна робота, яка:

контрольна робота вчасно подана на рецензію;

контрольна робота виконана відповідно до вимог державних стандартів, методичних указівок;

.

оцінюється контрольна робота, яка:

контрольна робота вчасно подана на рецензію;

контрольна робота виконана відповідно до вимог державних стандартів, методичних указівок;

допущені незначні помилки при оформленні контрольної роботи;

.

оцінюється контрольна робота, яка:

контрольна робота вчасно подана на рецензію;

контрольна робота відповідає вимогам державних стандартів, методичних указівок;

.

на рецензію подано не реферат, а тематичний конспект;

.

оцінюється контрольна робота, яка:

контрольна робота подана на рецензію після оговореного в учбовому плані терміну;

контрольна робота не відповідає вимогам державних стандартів, методичних указівок;

на рецензію подано не реферат, а тематичний конспект;

.

 

0 балів

дисків, тощо)

і

видати їх за свої

 

 

Критерії оцінювання відповідей при СКЛАДАННІ заліку

 

оцінюється:

вірна відповідь на 2 питання;

відповідь обґрунтована;

ідготовці до заліку студент використовував, крім рекомендованих підручників, додаткову літературу і назвав використані джерела.

) оцінюється:

вірна відповідь на 2 питання;

відповідь обґрунтована;

ідготовці до заліку студент використовував рекомендовані підручники і указав (під час складання заліку) використані джерела.

оцінюється:

вірна відповідь на 1 питання;

відповідь не обґрунтована;

ідготовці до заліку студент використовував рекомендовані підручники і указав (під час складання заліку) використані джерела.

оцінюється:

вірна відповідь на 1 питання;

відповідь не обґрунтована;

ід час складання заліку не може указати джерела інформації, використані при підготовці до заліку.

 

оцінювання

ПРИ ВИКОНАНІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

)

 

балів)

балів)

и)

балів)

 

Загальні критерії оцінки знань та умінь

дисципліни

«Психологія творчості»

 

може отримати студент, який в повному обсязі опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, творчо підійшов до виконання завдань, логічно побудував і професійно виконав усі завдання, надав додаткові варіанти за відповідними темами, крім того, брав участь та переміг (посів 1-3 місце) у міжнародних або усеукраїнських конкурсах та акціях, студентських олімпіадах чи наукових конференціях з дизайну.

отримує студент, який добре опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, вчасно та якісно справився з усіма поставленими завданнями, творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому зробив декілька незначних помилок.

отримує студент, який в цілому добре опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, вчасно та якісно справився з більшістю поставлених завдань, достатньо творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому виконана робота мала значні недоліки.

   матеріалами практичного та теоретичного курсу, справився з переважною більшістю поставлених завдань або виконав усі завдання на недостатньо професійному рівні, при цьому виконана робота мала значні недоліки (неохайність виконання, відсутність творчого підходу тощо).

матеріалами курсу, справився з основними з поставлених завдань, але при цьому виконана робота має багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, невчасна подача виконаної роботи тощо).

   теоретичного курсу, пропускав заняття без поважних причин, допустив значну кількість суттєвих помилок при виконанні завдань. Про відсутність належних знань свідчать незадовільні підсумки поточного перегляду. У цьому випадку для одержання оцінки потрібна значна додаткова робота по виконанню усіх завдань дисципліни відповідно програми курсу і повторна перездача.

отримує студент, який не володіє знаннями з усіх модулів дисципліни, не виконав програми курсу і, відповідно, не впорався з поточними перевірками та не склав екзаменаційного перегляду. В цьому випадку передбачений обов’язковий повторний курс навчання.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

50 − = 45